Kategorier
Säkerhet

När är det läge för stamspolning i Stockholm?

Stamspolning i Stockholm görs i förebyggande syfte för att rören ska hålla under en längre tid. Det är vanligt att det görs med tre till fem års mellanrum.

Stamspolning är ett bra sätt att förebygga större problem och det leder till att rören håller sig i ett bättre skick än om de aldrig underhålls. Genom en stamspolning som sker på regelbunden basis kan man fördröja den åtgärd som kallas stambyte. Det är en kostsam och seg historia för både husets ägare och de som bor där. Bättre att mota Olle i grind än att göra stambyte ofta.

Skulle man missköta sina rör kan det på sikt uppstå läckage. Detta kan i sin tur bidra till vattenskador, och med facit i hand kommer en sådan säkert att kosta mer att åtgärda än regelbunden stamspolning i fastigheten. Vid vattenskador och läckage kommer dessutom andra otäcka saker farande som ett brev på posten. Hälsoproblem utlovas då med all säkerhet.

Stamspolning i Stockholm förebygger skador

Det kan med andra ord vara skadligt både för huset och dess invånare att låta det gå så långt som att det blir läckage med fukt som följd. Med fukt kommer mögel och röta. Detta bidrar till allergier och andningsbesvär med skador i lungor när det blir som värst. En stamspolning förebygger med andra ord skador som är både otrevliga och farliga.

Det finns saker du som hyresgäst eller husägare i Stockholm kan vara uppmärksam på. Skulle du upptäcka att det är långsam avrinning eller luktar illa från avloppet så kan det vara ett varningstecken på att något är fel. Samma sak gäller om det börjar bubbla i diskhon och det inte vill ge sig. Du kan prova att spola varmvatten för att lösa upp eventuella fettproppar innan du gör något annat.

Ta reda på mer genom att besöka: stamspolningstockholm.se