Kategorier
Bergvärme

Bergvärme i Göteborg – förbättrar miljön

Med bergvärme i Göteborg går det att sänka sin miljöpåverkan och skapa förutsättningar för en uppvärmning som är hållbar och som sänker värmekostnaderna.

En värmekälla som är förnybar, miljövänlig, hållbar och som sänker värmekostnaderna rejält. Det är vad du erbjuds ifall du väljer bergvärme som värmekälla för din bostad. Och det är en av alla dessa alternativa energikällor som på senare år mer och mer har tagit över marknaden, istället för oljepannor och direktverkande el. 

Den som satsar på bergvärme gör ofta det för att få en investering som kommer att räcka länge. Men eftersom det är en ganska hög kostnad för installationen så är det troligen även en fastighetsägare som inte har tänkt flytta på många år, utan istället glädjas åt sin investering under lång tid framöver.

Välja bergvärme som energikälla

Idag finns det en hel del olika uppvärmningsmöjligheter på marknaden. Och det har dessutom blivit mer och mer vanligt att man som fastighetsägare väljer flera stycken. Kanske installerar man en bergvärmepump och har dessutom en luftluftvärmepump samt en kamin. Eller så väljer man att ha kvar möjligheten till direktverkande el, trots att den endast ska användas akut.

Det finns många anledningar till att du kanske väljer bergvärme istället för exempelvis solpaneler. Kanske har du en perfekt mark för att borra en brunn i, medan ditt tak kanske inte lämpar sig för solpaneler. Eller så kan det vara så att du vill ha en så liten påverkan på din tomt och miljön som är möjligt.