Kategorier
Okategoriserade

Brandtätning ger skydd mot eld och rök

Om olyckan är framme och brand uppstår i din fastighet finns risk att elden sprider sig. För att undvika brandspridning ska byggnaden ha effektiv brandtätning.

Vi behöver inte vara pyromaner för att fascineras av eld. Visst ger det mysfaktor att sitta framför en öppen brasa och betrakta lågorna och höra knastret när ett vedträ successivt förvandlas till aska. Men eld ska hanteras med respekt och stor försiktighet. Och en oinbjuden eld ska släckas omedelbart.

En brand kan uppstå av flera orsaker som är svåra att förutse och förhindra. En blixt vid åska kan utradera en fastighet på kort tid. Hushållsapparater kan ta fyr av oförklarlig anledning. Den mänskliga faktorn ska vi inte förglömma. Ett stearinljus eller en fimp från en cigarett kan bli till en katastrof i ett hem.

Brandtätning i en fabrik

Du är företagare och skall bygga till dina lokaler med både tillverkning och lager. Tillbyggnaden ska göras i direkt anslutning till befintliga lokaler. Väggarna mellan lokalerna ska byggas med brandsäkert material med gipsskivor och isolering av stenull. Men mellan rummen kommer det att finnas dörrar och dessutom ska det dras kablar och ventilationsrör.

Du vill inte att hela din fabrik ska gå upp i rök om en eld uppstår på något ställe i din fabrik. Därför ska varje rum utgöra en brandcell som inte får brytas. Brandgaser ska inte kunna ta sig fram genom springor vid dörrar, balkar och andra genomföringar. Du behöver alltså se till att ha effektiva lösningar för brandtätning.