Kategorier
Akustik

En konsult i akustik fixar ljudmiljön

Akustik, läran om ljud, är aktuellt för alla oss människor. Ljud påverkar oss nämligen på olika sätt. En konsult i akustik kan hjälpa oss med ljudmiljön.

Läran om ljud är ett spännande ämne. Det kallas för akustik och det är främst det hörbara ljudet man menar då. Man nämner ofta akustik när man pratar om ljudmiljön i olika rum. Ett exempel är “Wow, vilken akustik det är här i kyrkan!”. Akustiken i en kyrka kan ju verkligen vara häftig, men den ljudmiljön vill du nog inte ha i ditt eget hem. Olika ljudmiljöer passar för olika ställen. Många gånger vill man istället dämpa akustiken.

En miljö där man gärna vill dämpa alla ljud är i ett klassrum. Detta för att slippa störas av slamrande stolar och småprat bland alla elever. Men å andra sidan vill man inte dämpa akustiken allt för mycket där, för då hörs ju inte läraren istället. Alternativt så måste läraren ta i så pass mycket att det blir väldigt ansträngande, vilket inte är en bra väg att gå.

Anlita en konsult i akustik

Att få till en bra ljudmiljö är alltså inte helt enkelt. Hemma kan man göra mycket med textilier – lägga till för att dämpa eller ta bort för att öka akustiken – men på en arbetsplats eller i en skola kan det behövas professionell hjälp för att få till det. Då kan det vara en akustikkonsult som man behöver. En sådan konsult kan även arbeta med offentlig miljö, såsom konserthus och teatrar.

Akustikkonsulter brukar använda sig av specialiserade datorprogram för att utföra olika ljudmätningar. Resultaten visar hur ljudet fördelar sig i byggnaden. Genom att belysa detta kan de sedan ge rekommendationer för hur en förbättring ska ske. Ett vanligt sätt är att använda sig av ljudabsorberande material, och med experthjälp hamnar de på rätt ställen!