Kategorier
Dränering

Dränering i Örebro – undvik fuktproblem

För den som ska bygga en ny villa med källare är det viktigt att dräneringen sker på ett fackmannamässigt sätt. Dränering i Örebro kan utföras av entreprenör. 

Det säger sig förstås själv att vattnet från regn och smält snö inte ska kunna ta sig in i ett nybyggt hus. Vatten och fukt har dock en tendens att kunna ta sig in lite här och var. Dräneringen runt ett hus måste därför utföras av proffs. 

Rätt lutning är A och O vid dränering. Dräneringsrör som läggs ner vid husets bottenplatta måste ha rätt lutning så att vattnet leds ut till den dagvattenledning som ligger i en gata. Och givetvis ska marken invid huset luta utåt. 

Dränering i Örebro – äldre hus

Elin och Anders har köpt ett äldre hus. Innan köpekontraktet har de låtit en besiktningsman göra en överlåtelsebesiktning. I protokollet finns en anmärkning om att det finns fukt i en källarvägg. “Jag kan själv gräva runt huset för hand och lägga en dräneringsmatta utanpå källarväggen”, påstår Anders. Att gräva till tre meters djup kan dock vara ansträngande och dessutom farligt. Ett schakt måste hela tiden stämpas så att jordmassor inte glider tillbaka.

Efter ett sporadiskt försök med spett och spade kontaktar Anders en entreprenör som jobbar med dränering i Örebro. Firman använder en skonsam, mindre grävmaskin som inte förstör hela trädgården. Förutom att montera en dräneringsmatta byts dräneringsrören i tegel ut mot rör i PVC. När schaktet är igenfyllt blir marken runt huset återställd och får rätt lutning mot trädgården.